Strona klas I-III

Kalendarz roku szkolnego

Stołówka szkolna

Plany 0-IIIIV-VI (II sem)

Statut Zespołu Szkół nr 3

Aneks nr 1 Załącznik nr 9

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy

Zasady oceniania

Zasady oceniania zach.

Regulamin zachowania

Historia szkoły

Gazetka "Wieści Worek"

Migawki z ostatnich lat

Konkursy

Filmy

Galeria

Rada Pedagogiczna

Uczniowie

Integracja

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Sukcesy

Sport

Publikacje nauczycieli

UMKS Jaćwież

LMUKS Olimpik

Suwalszczyzna

Suwałki

Księga gości

 

      

 

Aktualizacja: poniedziałek, 8 lutego 2016 r.      Redaguje: Iwona Kacprzyk     Licznik odwiedzin: 

 
Uwaga! Śledzimy zmiany planu od dnia 08.02.2016 r. (do odwołania) IV-VI I-III
 

 

 

  

Ferie w pogodnych Suwałkach

 Tu znajdziesz pełną ofertę miejskich placówek na stronie Urzędu Miasta

 

 A tu szczegóły u nas:

  

 

Mecz charytatywny na rzecz psów z Sonieczkowa

Po feriach odbędzie się w naszej szkole mecz piłki ręcznej nauczyciele vs uczniowie
(vs czytaj: versus - z łaciny kontra).
Pomysłodawczynią i organizatorką jest
p. Aneta Jarosz, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Zebrane od dzieci i dorosłych dary w postaci
smyczy, obroży, gumowych zabawek dla szczeniaków, gryzaków, kocyków, karmy, smaczków, itp.
zostaną przekazane psom ze schroniska Sonieczkowo w Żarnowie Pierwszym k. Augustowa.
Najpilniej potrzebne są obroże (duże) i smycze (długie), a także zabawki dla maluchów.
W schronisku w klatkach jest około 300 psów, które potrzebują naszej pomocy: spacerów w
weekendy i domów na stałe. Pomóż nam pomagać...

Iwona Kacprzyk, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Suwałkach

   Napływają już pierwsze dary. Dziękujemy!  

 

Plany lekcji i harmonogramy zajęć dodatkowych

Plan zajęć klas 0-III oraz klas IV-VI

Aktualizacja!        Wykaz godzin dodatkowych z programów miasta Suwałki

Zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły  (od 7.09.2015 r. do 18.12.2015 r.)

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego  w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach

 godzina 8.00 – Msza św. w Kościele Bożego Ciała – klasy IV – VI, gimnazjum, liceum

godzina 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego na hali - klasy IV – VI, gimnazjum, liceum

godzina 10.00 – Msza św. w Kościele Bożego Ciała – klasy 0 – III szkoły podstawowej

godzina 11.00 – rozpoczęcie roku szkolnego na hali - klasy 0 – III szkoły podstawowej

       

 

Rozporządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3
dotyczące warunków korzystania z bezpłatnych podręczników wypożyczanych z biblioteki szkolnej

str. 1  str. 2   str. 3