Konkursy obcojęzyczne

************************************************************************************ 

 II edycja wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim, dot. dziedzictwa krajów anglojęzycznych

 

 

Pliki do pobrania (pdf): 

Regulamin Załącznik 1 Załącznik 2 Wskazówki

************************************************************************************ 

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych - wyniki
Oficjalne wyniki konkursu (pdf) 

M I Ę D Z Y S Z K O L N Y C H KONKURSÓW WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zaproszenie do udziału w konkursie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum do udziału  w kolejnych edycjach Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, które odbędą się tego samego dnia ?     28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach. Nauczycieli i uczniów zainteresowanych konkursami prosimy o zgłoszenie swego udziału organizatorom.                       

Do tegorocznych edycji prosimy nauczycieli o wyłonienie do 5 reprezentantów ze szkoły ponadgimnazjalnej i do 4 reprezentantów z gimnazjum.                    

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulaminy konkursów przesyłamy szkołom, tym samym prosimy nauczycieli o przedstawienie ich uczniom lub umożliwienie samodzielnego zapoznania się z założeniami regulaminowymi. Na zgłoszenia czekamy do dn. 15.04.2016 r.                                                  S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego

- informacje (.doc.) 

- karta zgłoszenia gimnazjum  (.doc.)

- karta zgłoszenia LO (.doc) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - pobierz (pdf)