Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku pn. "Małym i dużym sport zdrowiu służy - 2" w okresie od 11.02.2019 r. do 07.06.2019 r.

 


Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach w 2019 roku (od 25.02.2019 r. do 31.05.2019 r. - 11 tygodni)

 


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin w okresie od 08.10.2018. do 14.12.2018 roku (9 tygodni)

 


 Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach Art. 42 - II półrocze

 


 Zapraszamy chętnych uczniów klas III szkół podstawowych na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z lekkiej atletyki, które odbywać się będą na obiektach sportowych w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66.

Terminy zajęć:
Wtorek- 15.30-16.15 oraz Środa-15.30-16.15 (od 18 października zajęcia środowe będą odbywały się w czwartek o tej samej porze). 

Agnieszka Kozłowska