Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 


Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach Art. 42 - II półroczeotwórz w PDF


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnejotwórz w PDFpobierz dokument Worda


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin w okresie od 05.03.2018 r. do 08.06.2018 r. (10 tygodni) - otwórz w PDFpobierz dokument Worda 


Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach w 2018 roku (od 12 marca do 1 czerwca) - format WORD * format PDF