Egzamin maturalny

Materiały dotyczące przeprowadzana egzaminu maturalnego

Najnowsza Instrukcja maturalna pobierz

Pismo w sprawie informacji o egzaminie maturalnym w 2015 r. pobierz

Link do filmu na temat nowej matury 2015  http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/347-materialy

Wszystko o nowej maturze http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku