Wszyscy jesteśmy dziećmi.

   

Dnia 22 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach odbył się I Powiatowy Integracyjny Konkurs Plastyczny "Wszyscy jesteśmy dziećmi"  pt. "Moje wymarzone wakacje" Konkurs adresowany był do osób niepełnosprawnych z miasta Suwałki i powiatu suwalskiego.

Celem konkursu było:

1.       Umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w tworzeniu kultury.

2.       Zaakcentowanie obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

3.       Pokazanie otoczeniu talentów osób niepełnosprawnych.

4.       Inspirowanie do aktywności twórczej w dziedzinie wybranych sztuk plastycznych.

5.       Rozwijanie empatii.

6.       Promowanie młodych talentów.

7.       Zainteresowanie uczniów tematyką integracji niepełnosprawnych.

 

 Konkurs przebiegał w następujących kategoriach

 

- kat. I - przedszkola,

- kat. II - szkoły podstawowe,

- kat. III - uczniowie gimnazjów,

- kat. IV - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

 Komisja konkursowa  w składzie:
Barbara Sobczak - Osewska  - artysta  plastyk
Barbara Olszewska -  pedagog Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach
Marzanna Kamińska - doradca metodyczny edukacji włączającej i integracji - Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

dnia 11 czerwca 2015 r. oceniła 38 prac z następujących  placówek:

 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

2.      Przedszkole nr 1 w Suwałkach

3.      Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach

4.      Zespół Szkół nr 10 Gimnazjum nr 7 w Suwałkach

5.      Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil.
 W. Urbanowicza w Suwałkach

6.      Zespół Szkół nr 3 IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza
w Suwałkach

7.      Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie

8.      Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Pobytu Dziennego w Suwałkach

9.      Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach

 Jury wyłoniło laureatów w następujących kategoriach wiekowych:

 PRZEDSZKOLA:

 I miejsce - ex aequo

 1. Julia Bobrowska - Przedszkole nr 8 w Suwałkach
 2. Julia Jaworowska - Przedszkole nr 8 w Suwałkach

II miejsce - Julia Brodowska - Przedszkole nr 8 w Suwałkach

III miejsce - Weronika Szypulska - Przedszkole nr 1 w Suwałkach

SZKOŁY PODSTAWOWE :

I miejsce  - ex aequo

 1. Anna Bacewicz  - kl. I  Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach
 2. Patryk Paszko - kl. I  Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach

GIMNAZJA :

I miejsce - Karolina Lenkiewicz - Gimnazjum nr 7 w Suwałkach

II miejsce -  Gabriela Żal - Gimnazjum nr 5 w Suwałkach

III miejsce - ex aequo

 1. Norbert Barszczewski - Gimnazjum nr 5 w Suwałkach
 2.  Jakub Mieleszko - Gimnazjum nr 5 w Suwałkach

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I DOROŚLI:

I miejsce ? ex aequo

 1. Irena Kibitlewska - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie
 2. Magdalena Burzyńska - Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach

II miejsce ? ex aequo

 1. Krystyna Żukowska - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie
 2. Arkadiusz Kozielski - Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy w Suwałkach

III miejsce-  ex aequo

 1. Łukasz Dąbrowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach
 2. Adam Mickiewicz - Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach

Osoby nagrodzone otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach i Urząd Miasta w Suwałkach. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy wyróżnienia i upominki.

 Jury wyraziło uznanie dla wykonawców i ich nauczycieli  za duży wkład pracy w przygotowanie do udziału w konkursie.

 Cel, którym była integracja środowiska osób niepełnosprawnych i promocja ich talentów, został osiągnięty. Na Galę rozdania nagród przybyli prawie wszyscy uczestnicy, zarówno ci mali jak i ci dorośli. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem ? "cukierkową imprezką" jak określił jeden z uczestników oraz wspólnymi tańcami.

 Konkurs i spotkanie integracyjne uczestników utwierdziło nas w celowości podejmowania takich działań. 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu w roku szkolnym 2014/2015.

 

Anna Brzozowska i Alicja Kalinowska