Nie bierzesz - nie dajesz - wzorem się stajesz!

Aktywność zawsze na czasie

  Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach uczestniczy w realizacji projektu "Nie bierzesz - nie dajesz - wzorem się stajesz!". Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy szkoły i organizacje pozarządowe z Suwałk i okolic.

 


 

 

Z naszej szkoły w projekcie biorą udział 2 uczennice klasy III gimnazjum - Ewa Putra i Wiktoria Dziurdź oraz Pani Wioletta Tylenda. W ramach projektu odbędzie się wiele działań. Dotychczas uczestnicy projektu brali udział w dwudniowych warsztatach, które odbyły się w "Hotelu nad Wigrami" w Gawrych Rudzie. Warsztaty z udziałem nauczycieli, przygotowały merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki życia publicznego z wykorzystaniem metod interaktywnych w oparciu o udostępnione materiały edukacyjne. Uczniowie w trakcie szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu projektu, zostali również przygotowani do zorganizowania w szkole inicjatywy młodzieżowej w ramach której będą promowali wśród swoich rówieśników zachowania etyczne w życiu publicznym. Uczennice zorganizują w szkole działania wg własnego pomysłu, które mogą obejmować np.: happening, konkurs, badania sondażowe, artykuł w gazetce, prezentację multimedialną, spotkanie z zaproszonym gościem reprezentującym wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe, rady gmin czy media lokalne itd., czy też wizyty studyjne w urzędach i instytucjach publicznych w trakcie których będą obserwowali warunki pracy oraz zapoznają się z charakterem tych instytucji i zasadami obsługi interesantów, udział w sesjach rad gmin i miast. W dniu 9 grudnia w rocznicę obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji będziemy uczestniczyć w Festynie Antykorupcyjnym w Suwałkach połączonym ze spotkaniami, warsztatami i grami. W grudniu po Festynie zostanie zorganizowany wyjazd do Sejmu RP w którym wezmą udział nauczyciele, działacze organizacji pozarządowych i uczniowie biorący udział w projekcie. Dodatkowo odbędą się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 2 konkursy: plastyczny oraz małych form teatralnych na temat korupcji, sposobów walki z tym zjawiskiem, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych. W konkursach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, nie tylko uczestnicy projektu.

Działania te odbywają się dzięki współfinansowaniu jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

                                                                                                         Anna Ruszewska

                                                                                                             Nauczycielka

                                                                                          Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                             im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach