"Wyzwania naszych kultur"

    

  

 link do filmu

 Od 1 października 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach realizowany jest projekt programu Erasmus+ pod nazwą: "Wyzwania naszych kultur". Pierwsze działania, czyli wzajemne poznanie się szkół partnerskich z Polski (Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach), Niemiec (Schwanthalerschule we Frankfurcie nad Menem) , Czech (Středni škola informatiky a finančnich služeb w Pilźnie) , Włoch (Instituto Superiore Polispecialistico Statale S. Paolo w Sorento) i Hiszpanii (CEIP San Gregorio w Oria) oraz mini projekt pod nazwą " Finding out the way we are" ('Dowiedzcie się jacy jesteśmy") już zostały zrealizowane. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów projektu przygotowali plakaty na temat poszczególnych krajów z uwzględnieniem cech charakterystycznych i elementów kultury każdego z nich.  Następnie przy współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano dla uczniów warsztaty rękodzieła ludowego. Rezultaty pracy uczniów, podczas warsztatów artystycznych zostały zawarte w tzw. "Cultural box", czyli pudełku kulturowym naszego kraju. Była to tradycyjna ozdoba świąteczna - pająk wykonany ze słomy, fasoli i ozdobiony kolorowymi bibułkami oraz ozdobna wycinanka. Nie zabrakło w naszym pudełku symboli narodowych w postaci godła i flagi Polski, herbu Suwałk, maskotki misia Uśmicha, mapy naszego miasta, informacji o sławnych Polakach oraz słodkich wedlowskich czekoladek. Był też quiz dla naszych przyjaciół z krajów partnerskich, sprawdzający ich wiedzę ogólną o naszym kraju. Oprócz tego zawarliśmy w tym mini projekcie działanie, które obrazuje nasz charakter, czyli chęć pomocy potrzebującym. Zorganizowaliśmy akcję charytatywną - świąteczny kiermasz słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup zabawek sensorycznych dla podopiecznych Ośrodka w Brodzie Nowym, które wręczy im osobiście Mikołaj podczas przygotowanej przez naszych uczniów zabawy karnawałowej.

Najistotniejszą sprawą jest fakt, że w projekcie biorą udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 5 i IV LO ze szczególnym uwzględnieniem w działaniach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osób niepełnosprawnych.

W dniach 30.11.2015 r. do 4.12.2015 r. nauczyciele krajów partnerskich spotkali się we Frankfurcie nad Menem w celu omówienia szczegółów realizacji projektu. Poznawaliśmy systemy edukacyjne poszczególnych krajów, szkoły i ich funkcjonowanie, uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych oraz w spektaklu pt. "Frankfurt Babel" przygotowanym przez uczniów wielu narodowości szkoły niemieckiej. Zaprezentowaliśmy również nasze pudełko kulturowe, które następnie zostało wręczone każdej ze szkół partnerskich.

 Podczas tego mitingu główna koordynator Pani Daniela Romeo z Schwanthalerschule podkreśliła wartość całego przedsięwzięcia. Jest to najwyżej oceniony projekt w Europie w tej edycji Erasmusa +. Spełnia wszystkie kryteria komisji europejskiej. Jest, po pierwsze, zorientowany na tworzenie europejskiej tożsamości kulturowej młodych ludzi poprzez zbadanie własnego dziedzictwa kulturowego, docenienie jego wartości, by podczas drugiego roku pracy w projekcie znaleźć łączące ją elementy z kulturami krajów partnerskich i dostrzeżenie ich wartości. Po drugie jego celem jest wzmacnianie tolerancji na wszystkich płaszczyznach, walka z ksenofobią i uprzedzeniami rasowymi, religijnymi, seksualnymi, społecznymi itp. Następnie zakłada zaangażowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uchodźców, migrantów w działania projektowe, by pozwolić im odczuć i zrozumieć, że oni są równoprawnymi członkami swoich społeczeństw, że oni sami są odpowiedzialni za swoją przyszłość oraz wyposażyć ich w te umiejętności, które są potrzebne w dorosłym życiu. Istotnym elementem jego realizacji jest również aktywność
i wzajemne kontakty partnerów na platformie eTwinning.  

 Prawie wszystkie szkoły stawią czoła wyzwaniu, jakim jest nauka dzieci nieuprzywilejowanych pod różnym względem. Praca w projekcie stanowi możliwość konfrontacji metod nauczania, podejścia pedagogicznego, a często czysto ludzkich postaw wobec dzieci. Cel projektu, to szukanie takich rozwiązań edukacyjnych, które przetrwają projekt i będą kontynuowane po jego wygaśnięciu.

Problemy naszej szkoły nie są jedyne. Czasem zdawało nam się, ze my w naszej polskiej szkole mamy znacznie prostsze zadanie edukacyjne, jednolita kultura naszych uczniów, pełna jej znajomość, znacznie ułatwia naszą pracę.
Spotkanie we Frankfurcie udowadnia, że najważniejszym zadaniem szkoły nie jest włożenie encyklopedycznej wiedzy w głowy uczniów, ale kształcenie ich umiejętności. Zmieniła się rola współczesnej szkoły, a niektórzy z nas ciągle wierzą, że świat jest taki sam, jak wtedy, gdy to my byliśmy uczniami. Dostępność informacji sprawia, że należy skupić nauczanie na zupełnie innych elementach. I tego między innymi dotyczy ten projekt.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w przedsięwzięciu, które pozwala na podzielenie się naszym dorobkiem kulturowym oraz doświadczeniem integracji z osobami ze specjalnymi potrzebami, z włączaniem ich w codzienne życie społeczne w sposób naturalny i dla nas oczywisty. Jednocześnie mamy możliwość poznać metody pracy naszych partnerów, co niewątpliwie przyczyni się do wdrażania ciekawych pomysłów edukacyjnych w naszej szkole.

Anna Gawlińska - nauczyciel opiekun projektu

Edyta Korobkiewicz - szkolny koordynator projektu