ARCHIPELAG SKARBÓW

PROGRAM PROFILAKTYCZNY - ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 14-15 września 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Suwałkach został zrealizowany program profilaktyczny Archipelag Skarbów. Liderem programu był pan Paweł Lewicki z Ośrodka Profilaktyki Zintegrowanej i Psychoedukacji w Warszawie. W programie uczestniczyli uczniowie klas trzecich, wychowawcy, nauczyciele i rodzice.

Zajęcia przybliżyły uczestnikom tajniki prawdziwej miłości, skłoniły do refleksji 
i pracy nad sobą, nad pokonywaniem własnych trudności. Zachęciły młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do ślubu. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele otrzymali niezbędną wiedzę na temat dorastającego młodego człowieka, jego potrzeb i oczekiwań. Zostali uwrażliwieni na problemy okresu dorastania
i związanymi z nimi zagrożeniami na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Uczestnicy docenili przygotowanie, zaangażowanie i pełen profesjonalizm prowadzącego - Pana Pawła Lewickiego oraz osób współprowadzących  jak również merytoryczną stronę warsztatów.