Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W październiku 2017 r.  w naszej szkole odbył się SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO przeprowadzony przez Edukatora projektu p. Małgorzatę Sawicką. 

 Składał się on z:

- spotkania Edukatora z dyrektorem szkoły

- spotkania Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami szkoły, w ramach apelu.

- trzech warsztatów z uczniami klas VI na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa

- spotkania Edukatora z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Działania zrealizowane przez Edukatora miały na celu wyposażenie uczniów i nauczycieli w wiedzę oraz wzrost świadomości na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Szkolny Dzień Cyfrowego Bezpieczeństwa odbył się w ramach projektu pn. "CYFROWOBEZPIECZNI.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Koordynator działań - Anna Anuszkiewicz

Galeria: