Lodowisko miejskie
Lodowisko przy ul. Szpitalnej 66 (wejście od strony ul. I. Daszyńskiego) 
jest obiektem sportowo - rekreacyjnym miasta Suwałki
administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 w Suwałkach. 

 

W dniach nauki szkolnej, w godzinach od 9.00 do 14.00, z lodowiska korzystają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Na terenie  lodowiska działa wypożyczalnia łyżew, pełniąca również rolę punktu informacyjnego.

Grupy ze szkół i placówek oświatowych miasta Suwałki korzystają z lodowiska nieodpłatnie. 

Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmuje sekretarz szkoły pod numerem telefonu 87 567 80 63 wew. 31

Harmonogram pracy lodowiska Regulamin lodowiska Regulamin wypożyczalni łyżew