Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Szanowni Rodzice!

12 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinni złożyć wniosek o przyjęcie ich dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w formie papierowej wraz z załącznikami.

Wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019:

1) Przedszkole nr 3 (ul. Korczaka 4A) - 1 wolne miejsce,

2) Przedszkole nr 4 (ul. Skłodowskiej 7) - 1 wolne miejsce,

3) Przedszkole nr 6 (ul. Kowalskiego 19) - 1 wolne miejsce,

4) Przedszkole nr 10 (ul. Nowomiejska 18) - 6 wolnych miejsc,

5) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej (ul. Kościuszki 126) - 6 wolnych miejsc,

6) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz Kowalskiego (ul. Klonowa 51) - 38 wolnych miejsc;

7) Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Minkiewicza 50) - 1 wolne miejsce,

8) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego (ul. Hamerszmita 11) - 31 wolnych miejsc. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 można składać do 19.04.2018 r. do godziny 15.00.