W szkole pracują studenci...

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda Szczepanika a Szkołą Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Jedną z form zainicjowanej współpracy jest możliwość prowadzenia wolontariatu, w ramach którego Pani Natalia Górska nauczyciel wspomagający zorganizowała grupę chętnych studentek kierunku Pedagogika do pomocy dzieciom z integracyjnej klasy IV B. Wśród chętnych do wolontaryjnej pracy z dziećmi znalazły się studentki studiów stacjonarnych: Panie Elżbieta Urynowicz, Małgorzata Turowicz, Martyna Cherubin, Paulina Achramowicz oraz studiów niestacjonarnych: Panie Małgorzata Miklewska, Wioleta Butkiewicz, Joanna Prorok, Barbara Buraczewska.

W ramach wolontariatu prowadzone są z dziećmi różnorodne zajęcia indywidualne  i grupowe. Codziennie w szkole wolontariuszki świadczą pomoc przy odrabianiu lekcji uczniom mającym problemy w nauce. Poza tym organizujemy wyjścia i wycieczki, współpracujemy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bawimy się i miło spędzamy czas, a nawet rozwijamy zdolności teatralne. 

Koordynację i nadzór studenckiego wolontariatu prowadzi Pani Natalia Górska.

W ramach zawartego Porozumienia zorganizowane zostały następujące zajęcia:

1/ Spotkanie organizacyjne wolontariuszy z dziećmi i rodzicami z klasy IVB.

2/ Zajęcia indywidualne i grupowe  z dziećmi.

W świetlicy szkolnej studentki codziennie pomagają uczniom przy odrabianiu lekcji. Dodatkowo utworzyliśmy ?zespoły przedmiotowe? z języka polskiego, angielskiego, matematyki i historii, które pomagają dzieciom mającym problemy w szczególności z tych przedmiotów.

 3/ Wycieczka do Teatru Lalek oraz Jumper Parku w Białymstoku.

15 maja 2018 r. klasa IVB i IVD  wspólnie  z nauczycielami i studentami wybrała się na wycieczkę do Białostockiego Teatru Lalek i Jumper Parku. Oglądaliśmy wspaniały spektakl pt.: Straszna piątka. To oparta o książkę Wolfa Erlbrucha intrygująca inscenizacja o tolerancji. Potem bawiliśmy się w Jumper Parku. Korzystaliśmy z wielu atrakcji takich jak: arena do zbijaka, wielki basen z gąbkami, ścieżki trampolinowe, ścianka wspinaczkowa, koszykówka na trampolinach. Było SUUPPEERR.

 4/ Zajęcia teatralne.

Podjęliśmy też nie lada wyzwanie-  przygotowujemy sztukę teatralną ?Legendę o warszawskim Bazyliszku ?, rozwijamy się wielostronnie i świetnie się bawimy.

 5/ Ognisko, gry i zabawy.

Gdy pogoda sprzyja korzystamy z uroków przyrody i aktywnie spędzamy czas.

 Krzywólka, 26 maja 2018 r.

 6/ Lekcja biblioteczna w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Rozwijamy kompetencje czytelnicze i wykorzystujemy nowoczesne  technologie.

CEN Suwałki, 28 maja 2018 r.